13900324_945554708888401_8744395073488597368_nMijn naam is Cathérine Verrycken, afgestudeerd als logopediste in 2010 aan de Katholieke Hogeschool Brugge –Oostende.

Vooraleer ik mijn eigen praktijk ‘Logopunt’ heb opgestart in 2012, heb ik eerst enkele jaren ervaring opgedaan als logopediste in verschillende settings, praktijken en in het AZ Zeno te Knokke.

Logopunt is een dynamische praktijk: er wordt intensief bijgeschoold en de praktijk staat open voor vernieuwing. In 2016 heb ik de cursus ‘Eet- en drinkproblemen bij baby’s en jonge kinderen’ gevolgd in Amsterdam. Dat wil zeggen dat ik naast het behandelen van kinderen en volwassenen met spraak-, stem-, taal-, gehoor-, leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie) en neurogene stoornissen (afasie, dysartrie en apraxie) nu ook kan werken met een andere doelgroep: baby’s en hele jonge kinderen.

Logopedisten worden steeds vaker ingeschakeld bij de behandeling van kinderen met eet-en drinkproblemen. Er wordt gestreefd naar een goede multidisciplinaire benadering waarbij meerdere disciplines betrokken zijn.

947123_377764852334059_43081235_nAls een kind problemen heeft met het drinken van de borst of uit de fles, het eten van de lepel, het drinken uit een beker of het leren kauwen kan preverbale logopedie gegeven worden. Dit gaat altijd via een verwijzing van een arts. Dit laatste is belangrijk, omdat eerst nagegaan moet worden of er geen onderliggende medische problemen zijn die de moeilijkheden in het mondgebied veroorzaken.

Een persoonlijke aanpak voor jong en oud staat centraal. Logopedie op maat is ontzettend belangrijk. Door een positieve benadering, rekening houdend met de individuele mogelijkheden en beperkingen, streef ik naar een zo optimaal mogelijke behandeling om een spoedige revalidatie te bewerkstelligen.